SEEcult_News_Nada Prlja represents Macedonia at the 58th Venice Biennale

Vesna Mima, SEEcult

28.01.2019 | 21:41

Nada Prlja predstavnica Makedonije na 58. Bijenalu u Veneciji

Nada Prlja predstavnica Makedonije na 58. Bijenalu u Veneciji

URL / PDF

Makedoniju će na 58. Bijenalu umetnosti u Veneciji predstavljati umetnica Nada Prlja projektom “Subverzija u crvenom”, koji je predložio Muzej savremene umetnosti u Skoplju, saopštilo je Ministarstvo kulture.

Stručna komisija, koju su činili prof. Mirko Vujisić, prof. Toni Vasić i Imer Bajrami, razmotrila je još tri prijave koje su pristigle na konkurs za izbor nacionalnog predstavnika na 58. Bijenalu, od kojih je predlog Nacionalne galerije Makedonije i umetnika Nehata Bećirija odbačen zbog neispunjavanja konkursnih uslova.

Komisija je zaključila da sva tri projekta odlikuje visoki umetnički domet, da su profesionalno koncipirani i da ispunjavaju kvalitativne parametre predviđene konkursom. Ipak, posebno se izdvojio projekat Nade Prlja koji je, pored tematske odrednice i metodologije umetničkog pristupa kroz nekonvencionalne metode, aktuelan i internacionalno referentan u širem kulturnom kontekstu i u odnosu na temu 58. Bijenala koju je postavio umetnički direktor Ralf Rugof “Da živite u zanimljivim vremenima”.

Komisija je uzela u obzir i iskustvo autorke u pogledu učešća u sličnim kontekstima, kao i nagrade i priznanja koje je dobila na međunarodnoj sceni. Takođe, Komisija je istakla da svi učesnici njenog projekta imaju veliko međunarodno iskustvo, uključujući i učešće na Bijenalu umetnosti u Veneciji.

Red Discussion 2, Nada Prlja

Razvojan i istraživački, projekat “Subverzija u crvenom”, kako je navedeno u predloženom konceptu, baziran je na postojećoj istorijskoj građi, počev od društveno-političkih uslova 20. veka do kulturoloških momenata moderne istorije. Istorijski momenti su prerađeni eksperimentisanjem i adaptiranjem, čime se stvara novi jedinstveni izraz. Projekat tako podstiče potragu za novim oblicima društveno-političkog organizovanja revidiranjem određenih prošlih koncepata i društvenih modela, podstičući nove oblike delovanja umetnika i brišući granice učesnika u društvenom i polju kulture. Analizirajući različite koncepte marksističke teorije i prakse dekonstrukcijom nekadašnjih modela, projekat predlaže drugačije čitanje postulata marksizma, odnosno čitanje koje je kompatibilno sa današnjim tokovima u politici i društvu. Projekat stremi ka razvoju određene anarhističke imaginacije politike, odnosno “subverzivne politike”, pri čemu se subverzija odnosi kako na rigidnosti društvenog uređenja stvorenih marksističkom teorijom (socijalizam), tako i na današnji okrutan i beskrupulozan kapitalizam. Projekat podrazumeva različite umetničke i neumetničke metode i medijume, kao što je diskusija u formi performansa, dokumentarni video performansa, inkorporiranje postojećih umetničkih radova…

Komesar nastupa Makedonije na 58. Bijenalu je Mira Gaćina, kustoskinja projekta je Jovanka Popova, a kustos-saradnik Tevž Logar iz Slovenije, koji je bio kustos izložbe Jasmine Cibic u slovenačkom paviljonu na 55. Bijenalu u Veneciji (2013). U timu Nade Prlje je i konceptualni umetnik Artan Saduku.

Deo instalacije – postavke prvog dela projekta, realizovanog u londonskoj galeriji Kalvert 22, 2013.

Nada Prlja diplomirala je na Akademiji umetnosti u Skoplju i magistrirala na studijama filozofije na Kraljevskom koledžu za umetnost u Londonu, u koji se preselila krajem 90-ih. U Skoplju je osnovala i kouređivala umetnički prostor SIA. Trenutno živi i radi na relaciji Skoplje – London – Kopenhagen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s